Controlul-medical-la-angajare-

Euramis Consulting – pentru o bună conduită a managementului sănătății și securității în muncă

Obligația de a asigura securitatea și sănătatea, în toate aspectele referitoare la muncă, revine conducerii persoanei juridice iar obligațiile lucrătorilor nu exonerează de raspundere angajatorul. Prin urmare, un bun management al respectării principiilor de prevenire în acest domeniu va asigura un bun parcurs companiei.

Eurmis Consulting se numără printre primele servicii externe abilitate în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM), cu o activitate continuă şi în creştere din 1998 pe piaţa serviciilor pentru protecţia muncii în Bucureşti. Scopul societății este de a asigura conformitatea cu cerinţele legale, de a preveni evenimente nedorite (accidente de muncă, incendii), de a vă asista la controale, de a vă consilia asupra oricărui aspect de interes pentru dumneavoastră în aceste domenii. Anual, în Uniunea Europeană, în jur de 5 milioane de oameni suferă de accidente de muncă, accidente ce generează astfel întreruperi din zilele de lucru, unele cu consecințe permanente și ce afectează atât viața angajatului cât și eficacitatea angatorului. Concediile medicale, plățile pentru orele suplimentare sau pentru personalul de înlocuire, pierderile de timp din producție, daunele echipamentelor și așa mai departe sunt consecințele unui management defectuos al protecției muncii.

O colaborare cu Euramis vă va aduce beneficii multiple, atât dumneavoastră ca angajator cât și personalului dumneavoastră. Puteți opta și pentru cursurile din domeniul protecției muncii organizate de Euramis în calitate de formatori, cursuri autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Seriozitatea, profesionalismul,promptitudinea și respectul deosebit față de clienți sunt valorile ce au permis ca Euramis Consulting să fie una din principalele companii din domeniu. Iar clienții lor, multinaționale sau fime mici, sunt foarte mulțumiți de colaborarea cu ei.

Toate principiile legate de sănătatea și securitatea muncii, trebuie să fie respectate și în domeniul telemuncii, adică acea formă de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, respectând câteva condiții precum activitatea desfășurată să fie organizată în afară oricărui loc de muncă organizat de angajator, să se desfășoare cel puțin o dată pe lună și cu acordul angajatului. Pentru instruirea şi testarea salariaţilor la domiciliu se poate folosi cu succes platforma e-learning de instruire/testare Euramis.

Pentru mai multe detlii despre activitatea protecției muncii București accesați website-ul www.euramis.ro. Un management bun al domeniului SSM și SU vă va ajuta să: creșteți productivitatea muncii în momentul în care angajatul este privit cu toată atenția când i se acordă un loc de muncă plăcut și sigur, să creșteți numărul clienților, să evitați amenzi destul de mari, să faceți economii într-un mod indirect, să creșteți imaginea companiei și așa mai departe. Este mai profitabil să se prevină accidente de muncă nedorite pentru ambele părți, decât să suportați consecințele cu urmări grave atât pentru angajat din punct de vedere psihico-fizic cât și pentru angajator din punct de vedere financiar.